|  ISSN: 2757-6116

Journal of Innovative Research in Teacher Education (JIRTE) aims present the compilation of up-to-date and innovative research papers, reviews and argumentative essays on education in general and teacher education in particular. It is expected that the papers published in JIRTE will raise issues related to teacher education in various field areas; open up discussions related to those issues; suggest different methods of handling those issues or solving the related problems. It is also hoped that the studies published in JIRTE will provide basis for timely discussions on the various areas of teacher education, and give direction to innovative research and practices. The paper accepted to JIRTE will be given DOI numbers and then published free of charge. JIRTE is an international peer-reviewed journal published three times a year in April, September and December.  

Türkçe web sayfası için tıklayınız.

               

 

Publisher: Prof. Dr. Erkan DİNÇ

ISSN: 2757-6116 

Top Ranked Articles

Google Classroom ile Ters Yüz Edilmiş (Flipped) Öğretmen Eğitimi

Erhan Yaylak

pp. 1-24   |  DOI: 10.29329/jirte.2021.342.1   |  Number of Views: 275  |  Number of Download: 564

Volume 2, Issue 1

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Kullandığı Yöntem-Teknik ve Örnek Uygulamalar Üzerine Bir İnceleme

Meltem Başaran & Musa Demir

pp. 39-54   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.3   |  Number of Views: 295  |  Number of Download: 540

Volume 1, Issue 1

Editöre Mektup: Uzaktan Öğretimde Senkron (Eş Zamanlı) Derslerle Eşgüdümlü Asenkron (Eş Zamansız) Etkinliklerin Planlanıp Uygulanmasında Bütünleyici Çalışmalar/Tamamlayıcı Görevler

Ali Göçer

pp. 91-96   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.8   |  Number of Views: 213  |  Number of Download: 525

Volume 1, Issue 1

Kitap Tanıtımı: Meslek Öncesi Öğretmen Yetiştirme Türkçe - Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ve Mikro-Öğretim Uygulamaları

Mustafa Ulutaş

pp. 88-90   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.7   |  Number of Views: 107  |  Number of Download: 463

Volume 1, Issue 1

Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Başarılarına, Kaygılarına ve Üst Bilişsel Farkındalıklarına Etkisi

Abdullah İsmet Ünal & Yusuf İnel

pp. 72-87   |  DOI: 10.29329/jirte.2020.321.6   |  Number of Views: 243  |  Number of Download: 461

Volume 1, Issue 1

more...