|  ISSN: 2757-6116

Original article | Journal of Innovative Research in Teacher Education 2021, Vol. 2(1) 25-41

Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi

Mustafa Alper Çetin & Bahri Ata

pp. 25 - 41   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jirte.2021.342.2   |  Manu. Number: MANU-2102-11-0006.R2

Published online: April 29, 2021  |   Number of Views: 78  |  Number of Download: 485


Abstract

Bu araştırmada Suudi Arabistan Krallığı’nda 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul 4. sınıf ile 9. sınıf arasında kullanılan sosyal bilgiler ders ve çalışma kitaplarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme ve değerlendirme boyutları incelenerek Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 4-7. sınıf sosyal bilgiler ders ve çalışma kitaplarıyla karşılaştırmak amaçlanmıştır. Her iki ülkenin ders ve çalışma kitapları doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarının davranışçı yaklaşıma göre, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarının ise yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlandığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında sunuş yoluyla öğretim stratejisi ve düz anlatım yöntemlerinin hâkim olduğu, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında ise buluş yolu ile öğrenme stratejisi, tartışma ve örnek olay yöntemlerinin kullanıldığı görülmüştür. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarına göre daha az kavramın yer aldığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında sözlük ve kaynakça bölümlerinin bulunmadığı, Türkiye sosyal bilgiler ders kitaplarında ise sözlük ve kaynakça bölümlerinin yer aldığı saptanmıştır. Suudi Arabistan sosyal bilgiler ders kitaplarında, Türkiye’deki sosyal bilgiler ders kitaplarına göre daha fazla sayıda resmin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Keywords: Sosyal bilgiler, Suudi Arabistan, Türkiye, Ders kitapları, Karşılaştırmalı eğitim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Cetin, M.A. & Ata, B. (2021). Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), 25-41. doi: 10.29329/jirte.2021.342.2

Harvard
Cetin, M. and Ata, B. (2021). Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi . Journal of Innovative Research in Teacher Education, 2(1), pp. 25-41.

Chicago 16th edition
Cetin, Mustafa Alper and Bahri Ata (2021). "Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bilgiler Ders ve Çalışma Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi ". Journal of Innovative Research in Teacher Education 2 (1):25-41. doi:10.29329/jirte.2021.342.2.

References

  Akpınar, M. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabındaki etkinlikler hakkındaki görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 338-346.

  Aksoy, B. (2004). Coğrafya öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımı (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

  Akman, Ö. ve Çay, M. M. (2019). 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının sosyal bilgiler öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, 18-21
  Nisan, Bodrum, Türkiye.

  Cömert, G. (2019). İran sosyal bilgiler ders kitaplarının incelenmesi (Yayınlanmamış doktora lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Çotuksöken, B. (2010). İnsan hakları ve felsefe. İstanbul: Papatya Yayıncılık Eğitim.

  Dere, İ. ve Uçar, A. (2020). Küresel bağlantılar öğrenme alanının sosyal bilgiler ders kitaplarına yansımalarının incelenmesi. Yaşadıkça Eğitim, 34(2), 212-240.

  Değirmenci, Y., Kuzey, M. ve Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler ders kitaplarında afet bilinci ve eğitimi. E- Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 33-46.

  Demirel, Ö. (2006). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem.

  Doğan, Y. ve Torun, F. (2018). Sosyal bilgiler ders kitapları nereye doğru gidiyor? The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 111-125.

  Erdoğan, İ. (2006). Çağdaş eğitim sistemleri. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

  Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı eğitim. https://mustafaergun.com.tr/wordpress/wp content/uploads/2015/11/kegitim-1.pdf  (Erişim Tarihi: 02/07/2018).

  Esen, Y. (2003). Okul bilgisi ve ders kitapları. M. T. Bağlı ve Y. Esen (Edt.), Ders kitaplarında insan hakları: İnsan haklarına duyarlı ders kitapları içinde (ss. 5-19). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

  Gökdemir, Z. (2010). Suudi Arabistan ders kitaplarında Türkler ve Türk imajı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.

  Güler, İ. (2012). Tarihin toplumdaki işlevi ve yeri. İstanbul: Elif.

  Gülersoy, A. E. (2013). İdeal ders kitabı arayışında sosyal bilgiler ders kitaplarının bazı özellikler açısından incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(1), 8-26.

  Gündoğdu, Y. (2013). Suudi Arabistan eğitim sistemi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 35(1), 135-158.

  Hali, S. (2014). Tarih öğretimi ve ders kitapları. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 158-166.

  Işık-Durna, N. (2007). Türk-Alman eğitim sistemlerinde (Bavyera Eyaleti) ilköğretim okullarında sosyal bilgiler dersi konularının karşılaştırılması (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde.

  İbrahimova, S. (2002). Azerbaycan ve Türkiye`de uygulanan sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  İnci, S. (2009). Türkiye sosyal bilgiler programının karşılaştırmalı incelemesi (Kanada (Ontorio), İrlanda, ABD (New York, Kaliforniya), Finlandiya, Yeni Zelanda) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

  Kab, İ. (2012). Türkiye'deki sosyal bilgiler ders kitaplarının Almanya'daki tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi ders kitaplarıyla karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Kafadar, T. (2019). Türkiye, ABD ve Fransa'nın sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitaplarının değerler eğitimi boyutunda karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Komisyon (2014). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı. Ankara: Evren.

  Komisyon (2016). İlköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı. Ankara: Koza.

  Komisyon (2016). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı. Ankara: Berkay.

  Komisyon (2016). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı. Ankara: Korza.

  Merey, Z. (2012). Türkiye ve ABD'deki sosyal bilgiler ders kitaplarında çocukların katılım haklarına yer verilme düzeyinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

  Nalçacı, A. (2011). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Erzurum örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 321-335.

  Osmanoğlu, A. E. (2012). Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti sosyal bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Özden, Z. (2011). Basra körfezinin değişen dinamikleri İran, ABD, Suudi Arabistan ilişkileri. İstanbul: Beta.

  Özkaral, T. C. (2015). İlkokul ve ortaokul düzeyinde sosyal bilgiler kapsamındaki öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

  Öztürk, M. ve Çığır-Dikyol, Ç. (2013). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının yeryüzünde yaşam ünitesinin yapılandırmacı eğitim anlayışına göre değerlendirilmesi. HAYEF Journal of Education, 10(2), 61-68.

  Saçlı, E. (2007). Türkiye’de ilköğretim okullarında okutulan sosyal bilgiler ders kitapları ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia ve Los Angeles eyaletlerinde aynı yaş grubundaki öğrencilere okutulan ders kitaplarının şekil ve içerik yönünden karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

  Tabak, S., & Yaylak, E. (2020). The place of root values in social studies textbook. International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(8), 1-51.

  Taşkın, M. ve Açıkalın, M. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan görsellerin öğretmen tercihlerine göre incelenmesi (İstanbul ili örneği). Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 133-146.

  Tay, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarında öğrenme stratejileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 209-225.

  Türkoğlu, A. (2012). Karşılaştırmalı eğitim nedir?. S. Aynal (Ed.). Karşılaştırmalı eğitim yansımaları içinde (ss. 1-22). Ankara: Pegem.

  Ulu-Kalın, Ö. ve Koçoğlu, E. (2017). 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının farklı okunabilirlik formüllerine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2202-2220.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437).  Derasat el-Ejtemaiyya, el-Saf el-Rabi el-İbtidai, Riyad.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437). Derasat el-Ejtemaiyya, el-Saf el-Hamis el-İbtidai, Riyad.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437). Derasat el-Ejtemaiyya, el-Saf el-Sadis el-İbtidai, Riyad.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437). Et- Terbiyetü’l Vataniyye, el- Safel-Evvel el-Mutavassıt, Riyad.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437). Et- Terbiyetü’l Vataniyye, el-Saf el-Sani el-Mutavassıt, Riyad.

  Vizara el-Terbiye ve el-Talim, el-Memleke el-Arabiyye el-Suudiyye (1436-1437). Et- Terbiyetü’l Vataniyye, el-Saf el-Salis el-Mutavassıt, Riyad.

  Yaylak, E. (2020). Opinions of secondary school students with interactive social studies notebooks (ISSN) on values development. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(3), 33-55.

  Yaşar, R. (2007). Suudi Arabistan’daki mutavassıt (ortaokul) 1. sınıf tarih, coğrafya ve vatandaşlık eğitimi programları ile Türkiye’deki 6. sınıf sosyal bilgiler eğitimi programlarının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

  Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin.

  Yıldırım, T. (2006). Türkiye'de ilköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi ile Azerbaycan'da 6. ve 7. sınıf tarih derslerinin muhteva yönünden karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

  Yılmaz-Önkür, Ş. (2004). Fransız eğitim sisteminin ilköğretim II. kademesinde (collége) uygulanan sosyal bilgiler programının analizi ve Türkiye`deki programlarla karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

  Yüceer, D. (2011). Danimarka ve Türkiye'de uygulanan sosyal bilgiler programlarının analizi ve karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.